• 815 423 zł zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 266 inwestorów
  • 699 979 zł kwota zbiórki
  • 4,9999 % procent oferowany
  • 133,00 zł cena akcji serii B
  • 5 263 liczba akcji serii B
  • 02.02.2019 data zakończenia
  • 149 891 zł próg powodzenia emisji
logo.png

PASJONACI CYFRYZACJI

MC2 Innovations została stworzona przez pasjonatów cyfryzacji, wierzących w rozwój technologii, które usprawniają życie jednostek i społeczeństwa.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Oferujemy rozwiązania z zakresu transformacji cyfrowej. Specjalizujemy się w wykorzystaniu technologii blockchain i oferujemy kompletny zakres usług.

Wyjątkowe KOMPETENCJE

Łączymy kompetencje nabyte w sektorze prywatnym oraz publicznym. Stawiamy na rozwiązania, które najlepiej realizują cele postawione nam przez klientów.

MC2 Innovations S.A. jest kontynuatorem prawnym MC2 Innovations sp. z o.o. Zarząd MC2 Innovations sp. z o.o. planuje przeniesienie całego majątku spółki oraz Umów z Klientami lub zbycie udziałów w tej spółce do MC2 Innovations S.A. w okresie 24 miesięcy od momentu podwyższenia kapitału zakładowego

Inwestorzy

Powrót do strony projektu